Rättsområden

Vi är verksamma inom bland annat följande rättsområden.

Affärsjuridik

Vi tillhandahåller tjänster inom de flesta avtalsområden inom affärslivet för små och medelstora företag samt för de behov som en privatperson kan ha.

Brottmål

Vi åtar oss uppdrag som försvarare i brottmål och som målsägandebiträde.

Försäkringsrätt

Vi handlägger personskadereglering och andra skadeståndsrättsliga ärenden.

Entreprenadrätt

Vi hanterar entreprenadsrättsliga frågor vid såväl vid kontraktsskrivning som vid tvister.

Familjerätt

Vi arbetar främst med ekonomisk familjerätt såsom bodelning, arvskifte och boutredning och biträder även vid vårdnads- och umgängestvister.

Fastighetsrätt

Vi arbetar i vid bemärkelse med fastighetsrättsliga frågor, allt från köprättsliga frågor till intrångsersättning vid expropriation.

Processrätt och tvistelösning

Vi åtar oss uppdrag som ombud inför domstolar och skiljenämnder och även såsom skiljemän.