Medarbetare

Claes Pettersson

Advokat

Jur. kand. vid Lunds universitet 1979, därefter tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt och ledamot i Advokatsamfundet sedan 1984. Verksam vid Advokatfirman Ljung alltsedan 1981 och delägare i densamma sedan 1985. Claes har även undervisat på Handelshögskolan i Göteborg och hållit separata kurser i köprätt inom VJS:s regi.

Claes arbetar med entreprenadrätt, fastighetsrätt, försäkring- och skadeståndsrätt samt köp- och avtalsrätt.

Språk: engelska
Telefon: 031-743 33 44
E-post: claes.pettersson@advokatfirmanljung.se

Rolf Glimstedt

Advokat

Jur. kand. vid Uppsala universitet 1983 och ledamot i Advokatsamfundet sedan 1988. Verksam vid Advokaterna Jan & Rolf Glimstedt KB, Stenungsund, mellan 1983–2006 och delägare i Advokatfirman Ljung sedan 2006. Rolf arbetar främst med familjerätt, brottmål och tvistemål inom diverse rättsområden. Han åtar sig bland annat uppdrag som bodelningsförättare, boutredningsman och offentlig försvarare.

Språk: engelska
Telefon: 031-743 33 43
E-post: rolf.glimstedt@advokatfirmanljung.se

Charlotte Glimstedt Hellqvist

Biträdande jurist

Juristexamen vid Umeå universitet 2018. Anställd som domstolsassistent på Hovrätten för Övre Norrland 2018–2019, därefter verksam som skyddshandläggare på Skatteverket i Göteborg 2019–2021. Anställd som biträdande jurist på Advokatfirman Ljung sedan maj 2021. Charlotte arbetar främst med familjerätt, brottmål och socialrätt och åtar sig bland annat uppdrag som bodelningsförrättare, målsägandebiträde och offentligt biträde. Charlotte har även specialkompetens gällande skyddade personuppgifter.

Språk: engelska
Telefon: 031-743 33 48
E-post: charlotte.glimstedt@advokatfirmanljung.se

Elisabeth Asplund

Advokatsekreterare

Telefon: 031-17 42 60
E-post: elisabeth.asplund@advokatfirmanljung.se

Mariann Sjösten

Ekonomiansvarig

Telefon: 031-17 42 60
E-post: mariann.sjosten@advokatfirmanljung.se