Medarbetare

Claes Pettersson

Advokat

Jur. kand. vid Lunds universitet 1979, tingsnotarie vid Göteborgs tingsrätt, ledamot i Advokatsamfundet sedan 1984. Verksam vid Advokatfirman Ljung HB alltsedan 1981 och delägare i densamma 1985. Claes arbetar främst med affärsjuridik, entreprenadrätt, fastighetsrätt, skadestånds- och försäkringsrätt och åtar sig också inom ”hästjuridiken” förekommande uppdrag.

Språk: engelska
Telefon: 031-743 33 44
E-post: claes.pettersson@advokatfirmanljung.se

Rolf Glimstedt

Advokat

Jur. kand. vid Uppsala universitet 1983, ledamot i Advokatsamfundet 1988. Verksam vid advokaterna Jan & Rolf Glimstedt KB, Stenungsund, mellan 1983-2006. Delägare i Advokatfirman Ljung sedan 2006. Rolf arbetar främst med brottmål, fastighetsrätt och ekonomisk familjerätt.

Språk: engelska
Telefon: 031-743 33 43
E-post: rolf.glimstedt@advokatfirmanljung.se

Mårten Ekelöf

Advokat

Jur. kand. vid Lunds universitet 1979. Anställd som jurist på Länsstyrelsen Göteborg 1979–1983 därefter tingstjänstgöring vid Trollhättans tingsrätt 1983–1985. Anställd som biträdande jurist på Edqvist advokatbyrå 1986. Ledamot i Advokatsamfundet 1989. Därefter arbetat som advokat i olika konstellationer. Delägare i Advokatfirman Ljung sedan 1998. Mårten arbetar framförallt med tvistemål, brottmål, familjerätt och arbetsrätt men åtar sig även affärsjuridiska spörsmål.

Språk: engelska
Telefon: 031-743 33 45
E-post: marten.ekelof@advokatfirmanljung.se

Nilla Ekström Parry

Advokat

Jur. kand. vid Lunds universitet 2001, ledamot i Advokatsamfundet 2007. Verksam som biträdande jurist samt advokat i London, Storbritannien 2001- 2012. Verksam vid Advokatfirman Ljung alltsedan 2014 och delägare i advokatfirman sedan 2016. Nilla arbetar främst med brottmål och ekonomisk familjerätt.

Språk: engelska
Telefon: 031-743 33 42
E-post: nilla@advokatfirmanljung.se

Anna Ekberg

Advokat

Jur. kand. vid Göteborgs universitet 2001. Notarie och därefter föredragande vid Förvaltningsrätten i Göteborg 2001-2003. Anställd som länsassessor vid Länsstyrelsen 2004. Anställd som kronofogde under perioden 2005-2009. Verksam vid Advokatfirman Ekberg AB mellan 2010-2019. Verksam vid Allmänna Advokatbyrån i Göteborg 2020. Delägare i advokatfirman Ljung sedan 2021. Anna arbetar främst med brottmål och familjerätt, särskilt vårdnadstvister och ekonomisk familjerätt.

Språk: engelska
Telefon: 031-743 33 47
E-post: anna.ekberg@advokatfirmanljung.se

Mia Reich Sjögren

Advokat

Mia arbetar huvudsakligen med svensk och internationell privat- och familjerätt. Även verksam inom idrottsjuridik.

Språk: engelska, tyska och franska
Telefon: 031-174260, 0431-76120
E-post: mia@reichsjogren.com

Charlotte Glimstedt Hellqvist

Biträdande jurist

Juristexamen vid Umeå universitet 2018. Anställd som domstolsassistent på Hovrätten för Övre Norrland 2018–2019, därefter verksam som skyddshandläggare på Skatteverkets folkbokföringskontor i Göteborg 2019–2021. Anställd som biträdande jurist på Advokatfirman Ljung sedan maj 2021. Charlotte arbetar för närvarande främst med familjerätt.

Språk: engelska
Telefon: 031-743 33 48
E-post: charlotte.glimstedt@advokatfirmanljung.se

Elisabeth Asplund

Advokatsekreterare

Telefon: 031-17 42 60
E-post: elisabeth.asplund@advokatfirmanljung.se

Marianne Sjösten

Ekonomiansvarig

Telefon: 031-17 42 60
E-post: mariann.sjosten@advokatfirmanljung.se