Välkommen till Advokatfirman Ljung
Advokatfirman Ljung bildades 1958 och hade redan från början en huvudsaklig inriktning på affärsjuridik, skadeståndsrätt, brottmål och familjerätt. Byrån har samma inriktning idag.
Vi är fyra advokater verksamma inom olika rättsområden. Vi har dessutom samverkan med advokat Mia Reich Sjögren.