Advokater
Claes Pettersson arbetar med affärsjuridik, entreprenadrätt, fastighetsrätt,
skadestånds-, process- och skiljemannarätt. Claes åtar sig också inom "hästjuridiken" förekommande uppdrag.

Språk: engelska
Telefon: 031-743 33 44
E-post: claes.pettersson@advokatfirmanljung.se

Mia Reich Sjögren arbetar huvudsakligen med svensk och internationell privat- och familjerätt. Även verksam inom idrottsjuridik.

Språk: engelska, tyska och franska
Telefon: 031-174260, 0431-76120
E-post: mia@reichsjogren.com

Mårten Ekelöf arbetar med affärsjuridik, tvistemål, brottmål, familjerätt och arbetsrätt.

Språk: engelska
Telefon: 031-743 33 45
E-post: marten.ekelof@advokatfirmanljung.se

Rolf Glimstedt arbetar med affärsjuridik, brottmål, skadestånds- och fastighetsrätt samt familjerätt, särskilt bodelnings- och arvsrättsliga frågor.

Språk: engelska
Telefon: 031-743 33 43
Mobil: 0706-069658
E-post: rolf.glimstedt@advokatfirmanljung.se

   
   

Nilla Ekström Parry arbetar bl.a. med brottmål, som offentlig försvarare och målsägandebiträde åt brottsoffer, svensk och internationell familjerätt, tvistemål samt övrig förordnandejuridik.

Språk: engelska
Telefon: 031-7433342
E-post: nilla@advokatfirmanljung.se